Nyhet
14 mars, 2018

Teknikföretagens konjunkturbarometer

Orderingången fortsätter växa. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal. Ordertillväxten är särskilt positiv på export. Det gäller bilar, maskiner och för allt fler metallvaruföretag. Den sammantagna nivån på orderstockar indikerar en positiv utveckling av produktionen den närmaste tiden. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt och bristen på tekniker har stigit ytterligare. Efterfrågan på yrkesarbetare är hög, men här har andelen företag som rapporterar brist dämpats något.

– Årets första konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till företagens rapportering om utvecklingen under årets första kvartal.Läs mer om konjunkturbarometern på Teknikföretagens hemsida