YH-utbildning säkrar behovet av hisstekniker

Har du någon gång fastnat i en hiss så förstår du varför det här projektet är viktigt.

I Sverige finns det 120 000 hissar. Det betyder att det krävs många tekniker för att sköta service, tillsyn och säkerhet. Och hisstekniker behöver utbildas.

Det var skälet till att Branschorganisationen Hissförbundet, som drivs av TEBAB, redan 2005 startade en YH-utbildning för hisstekniker.

Arbetsmarknaden ser ljus ut dels beroende på att hissbeståndet i Sverige och Europa inom kort kommer att uppgraderas till ny hiss-standard. Dels kommer nyrekryteringar att behöva göras p g a omfattande ålderspensioneringar.

Utbildningen är 1-årig och förser branschen med ca 25 nya hissmontörer varje år.

Deltagarna lär sig att installera, serva, reparera och modernisera hissar, lågfartsportar och rulltrappor. Arbetet är omväxlande där säkerhet, miljö, kvalitet och kundvård är viktiga honnörsord.

Lönenivån anses dessutom vara riktigt bra.

Att Hissförbundet driver utbildningen gör det enkelt att hitta praktikplatser bland medlemsföretagen, 13 veckors LIA (lärande i arbete) ingår.

Vi på TEBAB är glada för att kunna bidra till att tillgången på en viktig yrkeskår säkerställs. Av de 25 studenter som genomförde utbildningen under 2012, har så många som 22 redan fått jobb – 19 av dessa inom hissbranschen.

Och undrar du hur ett träningsschakt för hisstekniker ser ut, ta en tur till Enköping. Där har utbildningen byggt ett sådant!