Ingrid Näsström ny VD för TEBAB

Ingrid Näsström är TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper, nya VD. Hon kommer senast från posten som VD på Renova AB. Dessförinnan arbetade Ingrid som VD för det svenska bolaget inom Kuusakoskikoncernen.

”Det känns fantastiskt roligt att ta över ansvaret för TEBAB. Det är väldigt utvecklande att arbeta med att stärka svensk industri. Vi står inför spännande utmaningar i en snabbt föränderlig värld, vilket gör mitt jobb stimulerande och jag är entusiastisk inför uppgiften”, säger Ingrid Näsström.

Ingrid Näsström efterträder Magnus Davidsson, som efter två år i VD-rollen har bestämt sig att lämna över ansvaret till nya krafter.

Om TEBAB
TEBAB driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen 29 självständiga branschorganisationer. Organisationernas verksamhet omfattar ca 800 medlemsföretag och över 1 700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri. TEBAB är ett dotterbolag till Teknikföretagen.


Nyheter


Snabbare väg till arbetstillstånd

Teknikföretagen är i dagsläget den enda arbetsgivarorganisationen som är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar.

En dag för styrelserna

Vi har hundratals beslutsfattare som är engagerade i alla föreningar som finns på Teknikföretagens Branschgrupper, TEBAB. I dessa föreningar finns

Smartare Elektroniksystem flyttar in på TEBAB

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan

TEBAB värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får