Energisteget

Energisteget är ett program där industriföretag kan få ekonomiskt stöd för att energieffektivisera. Stöden omfattar 125 miljoner kronor och är tillgängliga fram till 2020.

Energisteget är ett nytt program som ska stödja energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 % effektivare energianvändning år 2030. Energisteget omfattar totalt 125 miljoner och pågår mellan 2018–2020.

Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin.

Inom programmet Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), söka två typer av ekonomiska stöd:

Projekteringsstöd

Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.

Investeringsstöd

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

Läs mer här om Energisteget


Nyheter


Energisteget

Energisteget är ett nytt program som ska stödja energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om

AI turné den 18-21 mars

Datum: 18 mars i Stockholm 19 mars i Malmö 20 mars i Göteborg 21 mars i Luleå Syftet med turnén

APPLiA – ny förening hos oss

APPLiA är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Den grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar.

SVMF flyttar in hos Teknikföretagen

Vi har diskuterat ett sammangående i nästan 20 år, men nu var tiden mogen. Anledningen är att vi vill bli