Branschorganisationer


APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 24 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%.

Kontakt

Organisation:APPLiA
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats: www.applia-sverige.se
Besöksadress:Storgatan 5
Kontaktperson:Matts Spångberg
Telefon:+46 8-782 09 47
E-post:applia@tebab.com.se
Visa mermindre

Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Kontakt

Organisation: Fordonsbesiktningsbranschen
Adress: Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats: www.fordonsbesiktningsbranschen.se
Besöksadress:Storgatan 5
Kontaktperson:Jessica Paulin
Telefon:08-782 08 50
E-post: fordonsbesiktningsbranschen@tebab.com
Visa mermindre

Gruppen Rullningslager

Rullningslagergruppen är en branschorganisation för den svenska rullningslagerindustrin.

Kontakt

Organisation:Gruppen Rullningslager
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.skf.com
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Gabriel Modéus
Telefon:08-782 08 50
E-post:gabriel.modeus@tebab.com
Visa mermindre

HEAS

Heat Exchangers Association of Sweden, HEAS, är en branschförening för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Medlemmarna arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Föreningens syfte är att vara ett forum där medlemmarna diskuterar gemensamma intressen inom både det kommersiella och det tekniska området. HEAS representerar medlemmarna i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.

Kontakt

Organisation:HEAS
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.heas.se
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Jessica Paulin
Telefon:
E-post: heas@tebab.com
Visa mermindre

Hissförbundet

Hissförbundet är branschorganisationen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Förbundets huvudfrågor är säkerhet, tillgänglighet och kompetensförsörjning. Vi driver dessa frågor genom att påverka, informera och utbilda.

Kontakt

Organisation:Hissförbundet
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.hissforbundet.se
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Anne Geitmann
Telefon:08-782 08 50
E-post: hissforbundet@tebab.com
Visa mermindre

ICT Sweden

ICT SWEDEN är en förening öppen för i Sverige verksamma företag, offentlig sektor och andra organisationer som främjar ICT området, och som i samverkan vill stärka svensk konkurrenskraft, innovationsförmåga, forskning samt utbildning avseende informations och kommunikationsteknologi (ICT – Information and Communication Technologies).

Kontakt

Organisation:ICT Sweden
Adress: Box 5510
Postnummer & Ort: 114 85 Stockholm
Webbplats: www.ictsweden.se
Besöksadress: Storgatan 5
Postnummer & Ort: 114 44 Stockholm
Kontaktperson: Gabriel Modéus
Telefon: 08-782 08 50
Epost: info@ictsweden.se
Visa mermindre

LFG

Lastfordonsgruppen samlar Sveriges främsta påbyggare av yrkesfordon. Bland medlemmarna finns marknadsledande företag för skåp-, tank-, timmer- och olika typer av lastväxlarbilar. Vissa bygger även lätta bilar såsom ambulanser, akut- och polisbilar. Branschorganisationen tillvaratar företagens intressen genom att informera om branschens betydelse och representerar de svenska påbyggarna inom Europaorganisationen CLCCR.

Kontakt

Organisation:LFG
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.lastfordonsgruppen.com
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Mårten Sohlman
Telefon:08-782 08 50
E-post: lfg@tebab.com
Visa mermindre

Materialhanteringsgruppen

Materialhanteringsgruppen, MHG, är den svenska materialhanteringsindustrins egen branschorganisation. Materialhantering syftar till att flytta, lasta, lossa och lagra olika typer av gods. Våra medlemsföretag tillverkar produkter som skapar en säkrare och effektivare vardag för människor inom industri och logistik. Vi tillvaratar den svenska materialhanteringsindustrins intressen i dialogen med svenska myndigheter och representerar branschen inom Europaorganisationerna FEM och ERF.

Kontakt

Organisation:Materialhanteringsgruppen
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.materialhanteringsgruppen.se
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Calle Beckvid
Telefon:08-782 08 50
E-post: mhg@tebab.com
Visa mermindre

Portgruppen

Portgruppen är branschorganisationen för svenska tillverkare och leverantörer av slagportar, takskjutportar, vikportar, snabbrullportar, rulljalusier, rullgaller, rullportar, garageportar, grindar, bommar och relaterade produkter. Branschorganisationen deltar bland annat i standardiseringsarbeten och europeiska branschsamarbeten.

Kontakt

Organisation:Portgruppen
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.portgruppen.org
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Ingrid Näsström
Telefon:08-782 08 50
E-post: portgruppen@tebab.com
Visa mermindre

SACE

Swedish Association for Construction Equipment, SACE, är organisationen för maskintillverkare för anläggning, skogs- och gruvnäring. Våra 14 medlemsföretag bygger allt från redskap till motorer och kompletta maskiner. Vi utgör den samlade rösten för svenska maskintillverkare och representerar bland annat branschen inom den europeiska organisationen CECE.

Kontakt

Organisation:SACE
Adress:Box 5510
Postnummer & Ort:114 85 Stockholm
Webbplats:www.sace-se.org
Besöksadress:Storgatan 5
Postnummer & Ort:
Kontaktperson:Calle Beckvid
Telefon:08-782 08 50
E-post: sace@tebab.com
Visa mermindre