Case
14 februari, 2014

EU föreslog regler som kunde ha slagit ut viktiga delar av branschen i Sverige

Det är tyvärr inte ovanligt att det svenska perspektivet missas när förslag på regler tas fram i Bryssel. När Ecodesigndirektivet för varmvattenberedare skulle tas fram var huvudlinjen i förslaget att stimulera en övergång från olje- till gaseldade beredare, det var ett bättre alternativ ur klimat- och energieffektivitetssynpunkt. Elektriska varmvattenberedare betraktades som en "nischprodukt" som i princip kunde förbjudas.

I Sverige har vi en annorlunda situation. Här hos oss finns 10 000-tals varmvattenberedare som drivs med elektrisk ström. Att byta ut dem mot gasdrivna beredare vore både opraktiskt, olönsamt och kanske t o m omöjligt. Ska vi dra gasledning till glesbygden? Dessutom skulle en övergång från klimatsnål svensk el till fossil gas inte förbättra klimatet, vilket ju var huvudsyftet med lagstiftningen. Men EU ville i princip förbjuda eldrivna varmvattenberedare. På sikt vill man minska elberoendet i alla EU-länder och därför är det naturligt att på sikt minska eluppvärmningen av hus. Men har man en elvarmvattenberedare i sin villa så innebär det en stor investering att byta ut den mot ett helt annat system. Om den går sönder vill man kunna köpa en ny, att installera alternativ tar lång tid.

Här fanns alltså ett problem att lösa. Vi måste anpassa oss till EU: s direktiv. Men vi måste samtidigt hävda vårt nationella särintresse. Villaägare och andra vill ha sina eldrivna varmvattenberedare kvar. Och branschen vill kunna fortsätta att serva dem.

Frågan togs upp av SBBA, Swedish Heating Boilers and Burners Association, som drivs av TEBAB. Det är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av värmepannor, brännare och varmvattenberedare samt tillhörande produkter och tjänster.

Branschföreningen drog igång en lobbyingkampanj för att lyfta fram det svenska nationella särintresset och försöka få beslutsfattarna i EU att inte totalförbjuda de svenska varmvattenberedarna.

Kampanjen lyckades. Och vi på TEBAB fick ännu ett bra exempel på hur vi med våra kontakter i Bryssel kan stötta branschföreningar och slåss för svenska särintressen.