Case
14 juni, 2015

Nu kan onödiga kostnader för utbyggnad av spårväg minskas

Hur många gånger i livet köper man en spårvagn med tillhörande räls, signalsystem, säkerhet osv? Inte särskilt många, och inte ens de som ansvarar för vår kollektivtrafik gör det så ofta att de blir specialister på sin sak.

Det handlar inte bara om komplicerad teknik, det handlar en hel del om komplicerad juridik.

För att lära av varandra och t ex underlätta processen för upphandling har ett antal svenska städer och kommuner, där man har eller kan tänka sig att bygga spårväg, gått samman i organisationen Spårvagnsstäderna. Organisationens syfte är att främja kunskapsutbyte, sprida erfarenheter och på andra sätt underlätta utbyggnad av spårväg för de städer som väljer att göra det.

Ett sätt att underlätta för kommande utbyggnad är att ha färdiga frivilliga avtalsprinciper mellan leverantörer och beställare. Så att de inte behöver uppfinnas om och om igen och på andra sätt främja att kostnaderna kan bli lägre.

För att lösa det behovet arrangerade Spårvagnsstäderna med assistans av SWEDTRAIN, en branschförening hos TEBAB, sju stycken workshops i ämnet.

Beställare och leverantörer träffades och arbetade fram generiska avtalsprinciper som kan komma att underlätta för de städer och kommuner och som i framtiden vill bygga spårväg.

Att på ett konkurrensneutralt sätt ta fram standardavtal eller motsvarande dokument är vanligt förekommande i olika branscher och ett bra sätt att minska onödig administration och vi på TEBAB är glada för att kunna stödja det arbetet.

Och naturligtvis är vi också glada för att kunna främja utbyggnaden av spårväg, ett miljövänligt, energisnålt transportsätt med stor kapacitet.