Phone

+46 8 782 08 50

E-mail

Postal address

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
SE-114 85 Stockholm

Visiting address

Storgatan 5

Ingrid Näsström (en)

Managing Director, TEBAB

+46 8 782 08 05
+46 761 47 29 40

ingrid.nasstrom@tebab.com