Board Summit Meeting 24 juni

Framgångsrikt styrelsearbete med framtids- och omvärldsspaningar.

Välkommen till årets styrelsekonferens med Teknikföretagens Branschgrupper där beslutsfattare från olika branscher möts. Vi bjuder på nätverkande och inspiration i att utveckla innovativa former för styrelsearbete. Vi har även bjudit in beslutsfattare från svenskt näringsliv och myndigheter för att ge sina framtids- och omvärldsspaningar.

Seminariet riktar sig till dig som är styrelseledamot eller representant i valberedningen i en branschorganisation med kansli på Teknikföretagens Branschgrupper.

Anmäl dig senast den 11 juni.

Här hittar du programmet för Board Summit Meeting

Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer angående Coronaviruset.
Tid och plats för mötet kan komma att ändras beroende på utvecklingen.