Europeisk konferens om avancerade material för försvarsapplikationer

Den 25 – 26 november arrangerar SOFF tillsammans med EU-kommissionen en konferens i Göteborg om avancerade material för försvarsapplikationer.

Mer information finns på denna Save the Date. Ett program till konferensen kommer att publiceras inom kort.

Konferensen kommer att samla deltagare och talare från europeiska företag, forskningsinstitut, akademin och myndigheter för att dela kunskap om potentialen för avancerade material i den europeiska försvarssektor och möjligheterna i de olika EU programmen.

Konferensen kommer även att erbjuda B2B möjligheter samt möjligheten att besöka världsledande forskning, grafen kluster och företag.

Ämnena för konferensen kommer att inkludera:

  • Europeiska Försvarsmakters syn på användningen av avancerade material för försvar.
  • Finansieringsmöjligheter på nationell och EU nivå
  • Best cases, idéer och applikationer av avancerade material för militärt bruk
  • Dual-use projekt och framtida trender

Konferensen kommer att anordnas inom ramverket för ENDR.

För mer information, vänligen kontakta Hanna Olofsson.