SOFF Exportdagar

”Exportdagarna” är två dagar med seminarium om försvarsexport. Seminariet syftar till att öka kunskap om försvarsexporten och olika aktörers roller på försvarsmarknaden.
För mer information se soff.se