Teknikföretagens kurs om konfliktmineraler 5 juni 2018 i Stockholm

Några av våra mest efterfrågade mineraler som ingår i vardagliga produkter såsom mobiltelefoner, datorer, bilar, lampor och smycken, har kommit att kallas konfliktmineraler då de bryts i länder och områden som är drabbade av olika former av konflikter. Brytningen av mineralerna underhåller dessa konflikter, ofta väpnade, och hindrar de drabbade länderna från att utvecklas till fungerande samhällen.

Innehåll och mål
Kursen förklarar hur svenska företag berörs av reglerna i såväl den amerikanska lagstiftningen, Dodd-Frank Act 1502, som den europeiska förordningen 2017/821 om ansvarsfulla mineralinköp.
Kursen belyser också några av de viktigaste bransch initiativen såsom RMI Responsible Mineral Initiative, iTSCi Tin Supply Chain Initiative och RGG Responsible Gold Guidance.

Var: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
När: Tisdag 5 juni, 09:00 – 16:00
Pris: Medlemsföretag 5 900 kr, övriga 8 500 kr (priserna är exkl moms)
Kommentar: 10% av kursintäkterna går som en gåva till Diakonia för dess arbete i Afrika.

Läs mer om kursen konfliktmineraler här