VA-mässan 29-31 mars 2022

VA-mässan har flyttats från april 2021 till 29-31 mars 2022.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter. Mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess arrangerats på olika orter och med ett växlande intervall med två till tre år mellan genomförandena. Sedan 2014 har mässan arrangerats vartannat år på Elmia i Jönköping till 2018 Nästa VA-mässa kommer att hållas mars 2022.

På VA-mässan skapas kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. Här förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle.

Läs mer på VA-mässans hemsida