Cyber security seminarium & vårmöte Swedsoft

Den 22 april bjuder Swedsoft tillsammans med Scania in till årets vårmöte. Förutom själva mötet innehåller dagen inspiration om hur olika delar av samhället arbetar med cybersäkerhet.

Swedsoft