Hjälp! Brexit! Vad gäller?

Teknikföretagens Branschgrupper höll den 1 feb ett välbesökt och uppskattat Brexit seminarium med konkreta tips till företag om hur de på bästa sätt förbereder sig inför Brexit.

Emanuel Badehi Kullander, Advisor Trade Policy and Standardization, Teknikföretagen inledde seminariet med att ge en nulägesbeskrivning.

Den 29 mars lämnar Storbritannien EU som ett resultat av folkomröstningen 2016. Den brittiska regering kom överens med EU om ett utträdesavtal som dock brittiska underhuset förkastade i januari. Nu finns mandat för omförhandling, men att hinna omförhandla anses mycket svårt. Storbritanniens linje var att få ett unikt avtal med EU, dvs ”plocka russinen ur kakan”. EU har dock fört en hård linje och resultatet är en trestegsraket:
1. Utträdesavtal
2. Övergångsavtal som skapar buffert i mellantiden
3. Politisk deklaration om den framtida handelsrelationen

Riskerna för ”no deal” Brexit har ökat avsevärt pga att parlamentet röstat mot överenskommelsen, medan EU ser frågan som färdigförhandlad. Så, vad händer nu? På den frågan presenterades tre möjliga vägar:

1. UK kraschar ut ur EU
2. UK får förlängning av utträdedatum
3. Politisk omvälvning i UK

Anneli Wengelin, Senior Adviser International Trade Policy and Trade Facilitation, Kommerskollegium citerade förre WTO chefen genom att likna Brexit vid ett återskapande av ett ägg ur en omelett. Liknelsen illustrerar på ett bra sätt hur integrerad handeln och samarbetet är mellan EUs länder.

Så vad behöver man som företag att tänka på vid import och export efter Brexit? Och vad innebär en ”no-deal” lösning i praktiken? De här två frågorna var bara ett par av de frågeställningar som Anneli informerade oss om. Vidare delade Emanuel och Anneli med sig av konkreta tips och checklistor för företagen att använda sig av i sina förberedelser inför Brexit, detta innan den brittiska ambassadören, Mr. David Cairns tog vid.

Mr. Cairns gav oss en bild av Brexit utifrån ett brittiskt perspektiv. Ett av hans huvudbudskap var att Storbritannien vill fortsätta att bedriva handel med EU:s medlemsstater och att det är viktigt att även medlemsstaterna trycker på beslutsfattarna i Bryssel för att säkerställa att ett handelsavtal upprättas.

Seminariet avrundandes med en paneldiskussion där alla de tre talarna medverkade. Paneldiskussionen leddes av Jennie Cato, Head of unit Trade and Sustainability, Teknikföretagen, som också var dagens moderator.

Förmiddagen avslutades med en mingellunch.

Ett varmt tack till alla er som var med den här dagen!