Kundnyhet
5 maj, 2020

Board Summit Meeting 24 juni 2020

Framgångsrikt styrelsearbete med framtids- och omvärldsspaningar.

Välkommen till årets styrelsekonferens med Teknikföretagens Branschgrupper där beslutsfattare från
olika branscher möts. Vi bjuder på nätverkande och inspiration i att utveckla innovativa former för
styrelsearbete. Vi har även bjudit in beslutsfattare från svenskt näringsliv och myndigheter för att ge
sina framtids- och omvärldsspaningar.

Här hittar du programmet och anmälan