Kundnyhet
15 november, 2022

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Du som är medlem i en Branschorganisation hos Teknikföretagens Branschgrupper välkomnas särskilt att delta i EU-kommissionens nyligen lanserade enkät.

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter. Den kommer även utgöra grunden för fortsatt arbete med halvledarakten, när den väl är på plats.

Enkäten är öppen t.o.m. 11 november.

Till enkäten

Enkäten riktar sig till dig som är verksam både inom producent- och användarsidan.

I en kartläggning som genomförts av EU:s medlemsstater under våren har det visat sig att Sverige är ett av de länder med bredast och mest diversifierat ekosystem, sett till ekonomisk storlek.

Läs mer om halvledarakten.