Kundnyhet
24 juni, 2021

Smartare elektroniksystem får fortsatt finansiering av Vinnova

Vinnova har efter en stor utvärdering beslutat om fortsatt finansiering för Smartare elektroniksystem.

Det är nu klart att Smartare elektroniksystem får fortsatt finansiering i ytterligare tre år. Att programmet får fortsatt finansiering i ytterligare tre år ger oss möjligheten att fortsätta jobba med våra huvudutmaningar. Vi har haft många lyckade projekt genom åren och det är glädjande att vi nu har en fortsatt chans att hjälpa elektronikprojekt att söka finansiering till sina projekt. En bra dag för hela branschen med andra ord!

Att programmet kom bra ut i utvärderingen visar att vi har varit relevanta och visat på bra resultat med bland annat våra tre huvudutmaningar. Branschen får fortsätta söka finansiering för utvecklingsprojekt som leder till stärkt lönsamhet och konkurrenskraft.

Våra tre huvudutmaningar:

  • Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
  • Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
  • Skapa säkrare kompetensförsörjning

Läs mer om våra tre utmaningar och om Smartare elektroniksystem här.

Pressrelease från Vinnova.

Fakta om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. 2020 beslutades om fortsatt finansiering av de fem första programmen som startade 2014.