Nyhet
13 februari, 2014

CECE CECIMO FEM Pressrelease – Försvagad konkurrenskraft

I ett pressmeddelande varnar europeisk maskinindustri om att dess konkurrenskraft riskerar att försvagas till följd av EUs bakslag med att införa ett bättre system för marknadskontroll.

Ett effektivare system för marknadskontroll inom Europa ses som avgörande för att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

Se pressmeddelande.