Nyhet
29 juni, 2018

En dag för styrelserna

Jan Björklund slog hål på myter om näringslivet, vi fick tips på hur den offentliga spelplanen ser ut och hur man påverkar politiken effektivt. Vi delade erfarenheter, resonerade kring hur vi driver branschfrågor i framtiden, och nätverkade över branschgränser. Detta var några av de saker som hände på den första TEBAB Board Summit.

Diskussion med Jan Björklund under ledning av TEBABs vd Ingrid Näsström

Vi har hundratals beslutsfattare som är engagerade i alla föreningar som finns på Teknikföretagens Branschgrupper, TEBAB. I dessa föreningar finns mycket gemensamt, ett intresse av att nätverka och inte minst lära nytt. Därför bjöd vi den 27 juni in alla ledamöter till den första TEBAB Board Summit som tog fokus på föreningarnas påverkansroller.

Som första talare lyfte Liberalernas partiledare Jan Björklund fem myter kring näringsliv (skatter och vinstförbud), skola och internationalisering. Efter presentationen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera med Jan Björklund. Flera av föreningarna tog då också tillfället att lyfta sina frågor så som exportfrämjande, förlängning av arbetstillstånd för expertkompetenser och etableringsjobb. Detta gav föreningar på TEBAB en god möjlighet att lyfta vilka frågor som är viktiga för svenska företag.

Rasmus Cruce Naeyé (S)

Förmiddagen fortsatte under rubriken ”Syns du inte, så finns du inte – Att bygga ett budskap” där Rasmus Cruce Naeyé (S), politiskt sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet berättade om att bygga budskap och om hur organisationer gärna får vara med och påverka. Han gav deltagarna tips på när i processen man bör komma in med förslag för att få störst möjlighet att påverka, om möjligheter att kommunicera tillsammans med Regeringen och om hur man bäst har kontakt med Regeringen.

Efter presentationen så fick deltagarna även möjlighet att ställa frågor och även här passade några föreningar på att lyfta saker som är viktiga för dem. Till exempel lyftes frågor kring arbetskraftsinvandring för att lösa kompetensbristerna och frågor om kompetensutveckling.

Därefter var det dags för lunch som gav alla deltagare goda möjligheter att nätverka över sina vanliga branschgränser. Flera av deltagarna har redan vittnat om intressanta och givande samtal som kan öka samarbetena än mer framöver.

Efter lunch gick vi in på exempel på saker som tre av föreningarna på TEBAB har gjort. Först ut var Klas Wåhlberg som idag är vd på Teknikföretagen men som innan dess var ordförande i Swedtrain. Klas berättade om behovet som ledde till att Swedtrain startade och hur de sedan arbetat med och nått framgång i sitt påverkansarbete.

Därefter fick vi fick höra Hissförbundets ordförande Daniel Nyman, VD Hissmekano AB berätta om hissbranschen och hur de arbetat med kompetensförsörjningsproblematiken genom att lyckas etablera ett par YH-utbildningar. Till sist berättade Robert Limmergård som är generalsekreterare på TEBABs största förening, Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF, om deras arbete kring att lyckas – bli en trovärdig partner, växa och bygga på eldsjälar.

Efter inspirationen hade vi gruppdiskussioner där deltagarna fick svara på frågor kring vad deras föreningar gjort bra, lärdomar av saker som gått mindre bra med mera. Detta gav goda tillfällen för deltagarna att lära sig från varandras föreningar och utbyta best practice mellan föreningarnas styrelser.

Amelie von Zweigbergk, ordförande TEBAB

Sist ut på dagen var TEBABs styrelseordförande Amelie von Zweigbergk som till vardags är Chef Industriell utveckling på Teknikföretagen och tidigare varit statssekreterare som berättade om hur man påverkar från mål till beslut. På en halvtimme gick hon igenom den politiska processen och hur man i olika faser av en process påverkar beslut.

Efter Amelies presentation bjöds alla in att mingla i solen på takterrassen för fortsatta samtal och erfarenhetsutbyten.

Dagen sammanfattad i en film.

Tack till alla talare och deltagare som deltog med kloka tankar och frågor under dagen. Tillsammans blir vi starkare.