Nyhet
4 juli, 2019

”Board Summit” en dag för våra styrelser

Om innovativa former för styrelsearbete och möten

Branschgruppernas konferens om innovativt styrelsearbete – från avrapporteringsmöten till strategiskt arbete

Den 25 juni 2019 bjöd Teknikföretagens branschgrupper återigen till en uppskattad styrelsekonferens. Ett 40-tal deltagare tog del av inspirerande presentationer om nya former för styrelsearbete samt diskuterade utmaningar och utvecklingspotential med sina egna uppdrag.

Niklas Lindhardt, partner, ExpandingLeadership samt ledamot och f.d. ordförande Swedsoft, inledde dagen med en spaning kring framtida organisations- och ledarskapsformer. Enligt Niklas är vi på väg mot självorganiserade nätverksorganisationer, med flytande hierarkier som verkar i nätverk och system. När det gäller styrelsearbetet tipsar han att alltid ha medlemmarna med på noterna, ex genom en samskapad verksamhetsplan. Ta tillvara på medlemsinitiativ, var stöttande och låt de utvecklas – under kontrollerade ramar.

Gustaf-Wilhelm Hellstedt, tidigare ordförande SACS, instämde i Niklas’ inkluderande syn på styrelsearbete. Han berättade om hur SACS tog steget till att öppna upp styrelsemöten för alla medlemmar och hur detta blivit ett framgångsrikt sätt att engagera gamla och att vinna nya medlemmar. Självfallet är det fortfarande styrelsen som driver föreningen och tar beslut.

– Man måste se till att medlemmarna får mycket pang för pengarna. I ideella föreningar går det inte att styra med morot och piska utan man kan enbart driva frågorna med engagemang. Och öppna styrelsemöten är ett utmärkt verktyg för detta, sade Gustaf.

Exempel på hur föreningar har skapat ”pang för pengarna” samt tips på hur man kommer dit delade Branschgruppernas Pia Lagerlöf och Matts Spångberg med sig av.

– Vi ser att det är viktigt att välja de frågorna som man faktiskt har en chans att vinna. Sätt tydliga mål och delmål, helst i samarbete med alla medlemmar, rekommenderade Pia. Samtidigt är det viktigt att utvärdera målen efter en utsatt tid för att hitta punkter som ska prioriteras i framtiden, fortsatte hon.

– Ibland behöver man även ifrågasätta föreningens syfte, är det fortfarande relevant? Det finns föreningar som har breddat sin verksamhet för att kunna håll jämna steg med utvecklingen i branschen, tillade Matts.

I den efterföljande gruppdiskussionen bytte deltagarna erfarenheter, både positiva och utmanande. Engagemanget från medlemsföretagen var en återkommande fråga. Att samlas kring en mycket konkret sakfråga eller att organisera arbetet inom arbetsgrupper fungerar väl för en del. Andra ser att engagemang från företagens vd:ar även ger ett starkare engagemang i hela organisationen. Detta kräver bl.a. effektiva möten.

– Vi har jobbat hårt med att använda den dyrbara mötestiden för strategiskt arbete, bort från avrapporteringsmöten, påpekade Niklas Lindhardt.

Efter lunchen var det dags för ytterligare inspirerande exempel för lyckat förenings- och styrelsearbete. Först ut var Maria Möller, ordförande för Svenska Golfförbundet. Golfförbundet är noggrant med att följa sina verksamhetsstrategier som man bryter ner till mål och delmål.

– Denna lilla bibel är det viktigaste verktyget för styrelsen, sade Maria. Det är en förutsättning att alltid veta vart förbundet vill, och att vi lägger fokus på föreningens bästa och gemensamma målen – trots olika medlemsviljor, betonade hon.

– Dessutom är det viktigt med en representativ men inte för stor styrelse, vars medlemmar väljs in tack vare kompletterande kompetenser. Vår valberedning samlar kandidater även när det inte ska ersättas någon, fortsatte Maria.

Anna Skiöldebrand Berg, vice vd och HR-ansvarig, Ung Företagsamhet Sverige, kompletterade med tips på hur man hittar och behålla aktiva styrelsemedlemmar.

– Vi jobbar med tydliga målbilder samt en pågående jämförelse mellan regionerna, som faktiskt stimulerar våra styrelser. Utöver det är det mycket viktigt att utvärdera verksamheten för att löpande kunna se att ens arbete faktiskt gör skillnad, berättade Anna.

Den styrelserelaterade programdelen avrundades med handfast juridisk information om ansvar med mera i en ideell föreningen. I detta samband underlättar det väsentligt att de flesta föreningar hos Branschgrupperna har största delen av sin verksamhet i servicebolaget där Branschgrupperna är den ansvariga juridiska personen.

Styrelsekonferensen avslutades med två politiska utblickar. Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv, presenterade organisationens stora reformsatsning med anledning av att svensk ekonomi tappar snabbare och fler marknadsandelar i världen än jämförbara länder gör. ”Ett utmanat Sverige” omfattar nio rapporter med rekommendationer inom regelbörda, kompetensförsörjning, infrastruktur med mera.

Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordf. Näringsutskottet och tidigare minister för högre utbildning berättade om Näringsutskottets aktuella arbetsområden inom digitalisering, kompetensförsörjning och energi. Att dessa frågor är högst uppe även på branschföreningarnas agenda blev tydligt i den anslutande frågerunda.

Teknikföretagens Branschgrupper tackar alla talare och deltagare för en lyckad och inspirerande styrelsekonferens 2019!