Nyhet
17 juni, 2015

TEBAB i Almedalen

TEBAB och personalen som arbetar med branschorganisationerna som har sitt säte hos TEBAB är på plats i Almedalen! Några av branschorganisationerna har egna evenemang, andra deltar på andras evenemang.

Exempel på aktiviteter är

  • SME-D, som medverkar på seminarium i Försvarspolitisk arena
  • SWETIC, som medverkar på seminarium arrangerat av SWEDAC.
  • Swedtrain, som tillsammans med järnvägens övriga branschorganisationer arrangerar seminarium. Mer info på www.swedtrain.org.
  • Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) som bland annat deltar vid seminarier på Försvarspolitisk arena, mer info på www.soff.se.