Skog
KundnyhetOkategoriserade
7 augusti, 2020

Urban Tech Sweden söker företag som vill utveckla framtida städers värmesystem, sista anmälan 20 augusti

Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in experter och leverantörer att ingå i ett gemensamt tävlingsbidrag till Helsinki Energy Challenge, där staden utmanar innovatörer och experter att besvara frågan: Hur kan Helsingfors uppnå ett hållbart värmesystem, med minimal användning av biomassa?

Våra växthusgasutsläpp kopplat till energisystem ökar kontinuerligt världen över, Helsingfors värmeproduktion står idag för 57 % av stadens koldioxidutsläpp och Europas utsläpp från energisektorn uppnår 75 %. Kravet på en global utfasning av fossila bränslen inom sektorn blir allt mer väsentliga för att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet där behovet av nytänkande teknologi och expertis är kritisk. I Norden finns ett stort utbud av detta, där länderna idag är ledande i genomförandet av Agenda 2030 och närmst att uppnå de Globala målen.

UTS nyttjar det unika tillfället till att sammanföra Nordens främsta teknologi och expertis i ett gemensamt tävlingsbidrag och därefter sprida lösningen av framtidens värmesystem till globala städer.

Delta i tävlingen där era lösningar inkluderas i ett enhetligt erbjudande till globala städer, med start i Helsingfors.

Besök https://forhelsinki.com/ för mer information. Sista anmälningsdag är 20 augusti!