Telefon

08-782 08 50

E-mail

Postadress

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress


Storgatan 5

Ingrid Näsström

VD, TEBAB

+46 8 782 08 05
+46 761 47 29 40

ingrid.nasstrom@tebab.com

Niklas Alm

Strategichef SOFF

+46 8 782 08 77
+46 70 782 46 11

niklas.alm@soff.se

Annika Avén

Projektledare, SOFF

+46 8 782 08 79
+46 72 540 11 61

annika.aven@soff.se

Calle Beckvid

Branschansvarig

+46 8 782 08 44
+46 722 32 74 60

calle.beckvid@tebab.com

Camilla Dättermark

Projektassistent SOFF

+46 8 782 0839
+46 72 232 78 78

camilla.dattermark@soff.se

Therese Forsén

Projektassistent

+46 8 782 09 01
+46 72 229 83 29

therese.forsen@tebab.com

Anne Geitmann

Branschansvarig

+46 8 782 08 20
+46 72 212 46 61

anne.geitmann@tebab.com

Teresia Holmqvist

Projektassistent

+46 8 782 08 76
+46 722 42 68 21

teresia.holmqvist@tebab.com

Joachim Jämttjärn

Branschansvarig

+46 8 782 08 41
+ 46 72 201 12 21

joachim.jamttjarn@tebab.com

Pia Lagerlöf

Branschansvarig

+46 8 782 0915
+46 722 328 315

pia.lagerlof@tebab.com

Anna Liljestrand

Projektassistent

+46 8 782 09 16
+ 46 72 204 50 87

anna.liljestrand@tebab.com

Robert Limmergård

Generalsekreterare SOFF

+46 8 782 08 85
+46 702 83 56 90

robert.limmergard@soff.se

Gabriel Modéus

Generalsekreterare Swedsoft & ICT Sweden / Projektledare Kommunikation

+46 8 782 08 09
+46 725 71 99 93

gabriel.modeus@tebab.com

Lena Norder

Vd Svensk Elektronik

+46 8 782 09 70
+46 705 61 58 70

lena.norder@tebab.com

Jessica Paulin

Branschansvarig

+46 8 782 08 65
+46 70 375 7330

jessica.paulin@tebab.com

Therese Premler-Andersson

Generalsekreterare TMAS

+46 8 782 0950
+46 734 455 451

therese.premlerandersson@tebab.com

Kristina Ros

Projektassistent

+46 8 782 09 54
+46 70 962 65 99

kristina.ros@tebab.com

Helen Schneider

Projektassistent

+46 8 782 08 08
+46 72 720 60 32

helen.schneider@tebab.com

Heléne Schultz

Webbansvarig/Projektassistent

+46 8 782 08 23
+46 70 526 58 04

helene.schultz@tebab.com

Matts Spångberg

Branschansvarig

+46 8 782 08 65
+ 46 73-078 30 72

matts.spangberg@tebab.com

Catharina Stenius

Marketing Manager SOFF

+46 8 782 08 73
+46 70 269 45 22

catharina.stenius@soff.se

Magnus Svensson

Programchef Smartare Elektroniksystem

+46 706 96 36 17

magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se