Telefon

08-782 08 50

E-mail

Postadress

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress


Storgatan 5

Ingrid Näsström

VD, TEBAB

+46 8 782 08 05
+46 761 47 29 40

ingrid.nasstrom@tebab.com

Calle Beckvid

Branschansvarig

+46 8 782 08 44
+46 722 32 74 60

calle.beckvid@tebab.com

Jessica Paulin

Branschansvarig

+46 8 782 0865
+46 70 375 7330

jessica.paulin@tebab.com

Therese Forsén

Projektassistent

+46 8 782 09 01
+46 72 229 83 29

therese.forsen@tebab.com

Pia Lagerlöf

Branschansvarig

+46 8 782 0915
+46 722 328 315

pia.lagerlof@tebab.com

Heléne Schultz

Webbansvarig/Projektassistent

+46 8 782 08 23
+46 70 526 58 04

helene.schultz@tebab.com

Anne Geitmann

Branschansvarig

+46 8 782 08 20
+46 72 212 46 61

anne.geitmann@tebab.com

Kristina Ros

Projektassistent

+46 8 782 09 54
+46 70 962 65 99

kristina.ros@tebab.com

Helen Schneider

Projektassistent

+46 8 782 08 08
+46 72 720 60 32

helen.schneider@tebab.com

Robert Limmergård

Generalsekreterare SOFF

+46 8 782 08 85
+46 702 83 56 90

robert.limmergard@soff.se

Linnéa Ahlén

Branschansvarig (föräldraledig)

+46 8 782 08 03
+46 706 48 66 76

linnea.ahlen@tebab.com

Catharina Stenius

Marketing Manager SOFF

+46 8 782 08 73
+46 70 269 45 22

catharina.stenius@soff.se

Niklas Alm

Strategichef SOFF

+46 8 782 08 77
+46 70 782 46 11

niklas.alm@soff.se

Therese Premler-Andersson

Generalsekreterare TMAS

+46 8 782 0950
+46 734 455 451

therese.premlerandersson@tebab.com

Lena Norder

Vd Svensk Elektronik

+46 8 782 09 70
+46 705 61 58 70

lena.norder@tebab.com

Teresia Holmqvist

Projektassistent

+46 8 782 08 76
+46 722 42 68 21

teresia.holmqvist@tebab.com

Camilla Dättermark

Projektassistent SOFF

+46 8 782 0839
+46 72 232 78 78

camilla.dattermark@soff.se

Gabriel Modéus

Generalsekreterare Swedsoft & ICT Sweden / Projektledare Kommunikation

+46 8 782 08 09
+46 725 71 99 93

gabriel.modeus@tebab.com

Elin Steinberg

Tf Generalsekreterare Varim

+46 8 782 08 61
+46 72 451 98 49

elin.steinberg@tebab.com

Magnus Svensson

Programchef Smartare Elektroniksystem

+46 706 96 36 17

magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

Annika Avén

Projektledare, SOFF

+46 8 782 08 79
+46 72 540 11 61

annika.aven@soff.se

Fredrika Storm

Projektledare, SOFF

072-521 76 60

fredrika.storm@soff.se