Presentation av innehåll & föreläsare – TEBAB:s seminariedag, 5 oktober

EU:s dataskyddsförordning – GDPR

• Kort om GDPR samt dataskyddsutredningens förslag (SOU 2017:39)
• Konsumentverkets Rapport 2017:4 Personuppgifter som betalningsmedel
• Så kartlägger du din organisations personuppgifter
• Vilken information behöver du lämna vid insamling av personuppgifter?
• På vilka grunder kan man behandla personuppgifter?
• Vilka krav ställs på samtycke?
• Vilka tekniska krav uppställs?
• Presentation av ett verktyg för att kartlägga och hantera personuppgifter på ett smidigt sätt

Advokaterna Daniel Tornberg och Alexander Jute, Advokatfimarn MarLaw AB har mångårig erfarenhet som juridiska ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva företag, aktiva i branscher såsom media, reklam, fordon, finans, telekom, detaljhandel, konsumentelektronik, IT etc. Daniel och Alexander är särskilt inriktade på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet. Verksamma som processombud vid domstol och skiljeinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Datainspektionen, Konsumentverket och privata organ såsom Reklamombudsmannen och DM-nämnden. De föreläser löpande vid bland annat Stockholms universitet och utbildningsinstitut samt vid internutbildningar för företag och organisationer.

Tre nya lagar – LOU, LUF och LUK

Under seminariet kommer bl a följande gås igenom ESPD, uteslutningsgrunder, självsanering, uppdelning av kontrakt, tidsfrister, kontroll, tak på årsomsättning och onormalt låga anbud.

Ellen Hausel Heldahl arbetar som expert på offentlig upphandling och EU-rätt inom Svenskt Näringsliv. Hon har tidigare varit chef för avdelningen för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket, var utredare och sekreterare i ett flertal utredningar, bl.a. innovationsupphandlingsutredningen och LOV-utredningen. Ellen har ett förflutet inom regeringskansliet och som förbundsjurist på SKL.