Så behålls och ökas yrkesskickligheten i den svenska smidesbranschen

Tänk dig tyngden av 16 miljoner liter mjölk! Då förstår du kraften i en smidespress.

Smed var en gång i tiden ett yrke där man hade en hammare och ett städ. Principen är densamma inom sänksmide, men inom sänksmidet används stora maskiner som pressar ihop två formar med stor kraft för att forma stålet. Detta möjliggör smide av stora och tunga ståldetaljer. Smitt material används i stort sett där gjutet material inte är tillräckligt hållfast. Till största delen är smidesbranschen i Sverige sysselsatt med att göra delar till fordonsindustrin.

Branschen är liten, smal och sysselsätter runt 500 personer i Sverige. Dock är den i högsta grad levande trots en allt hårdare internationell konkurrens. Den svenska fordonsindustrin behöver få smidesjobb med hög kvalitet utförda på nära håll.

Men en av konsekvenserna av att branschen blivit mindre är att kompetensutveckling och forskning inte längre sköts av KTH och andra institutioner.

Så hur lösa den livsviktiga kompetensförsörjningen?

Branschorganisationen Smidesgruppen, som drivs av TEBAB, tog ett initiativ och startade en egen utbildning. Den riktar sig såväl till smidesoperatörer som till metallurger, verktygskonstruktörer och även inköpare.

Lärare på kursen är duktiga yrkesmänniskor från medlemsföretagen, fristående specialister samt representanter från branschens leverantörer av t ex material. På schemat står såväl teori som praktiskt träning i smedja.

Utbildningen är ett bra exempel på vad en stark, framsynt och handlingskraftig branschorganisation kan göra för att förbättra villkoren för sin bransch. Och vi på TEBAB är glada för att kunna delta i skapandet av sådana lösningar.

När detta skrivs pågår den första utbildningen för fullt. Behöver vi nämna att den är fullsatt?