Teknikföretagen

TEBAB är en del av Teknikföretagen, och Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som stärker konkurrenskraften för sina tusentals medlemsföretag.

Ditt företag får hjälp med avtal, arbetsrätt, arbetstillstånd för icke EU-medborgare och mycket annat. Teknikföretagen påverkar även viktiga beslut i Stockholm och Bryssel. Allt för att hjälpa dig att göra bättre affärer.

Teknikföretagen anordnar bl a regelbundet kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och kontraktsfrågor runt om i Sverige

Besök Teknikföretagens hemsida.