Teknikföretagen

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper, är en del av Teknikföretagen, och Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som stärker konkurrenskraften för sina över 4000 medlemsföretag.

Ditt företag får hjälp med avtal, arbetsrätt, arbetstillstånd för icke EU-medborgare och mycket annat. Teknikföretagen påverkar även viktiga beslut i Stockholm och Bryssel. Allt för att hjälpa dig att göra bättre affärer.

Teknikföretagen anordnar bl a regelbundet kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och kontraktsfrågor runt om i Sverige.

Besök Teknikföretagens hemsida.