Tips
9 januari, 2020

Verksamhetschef till Teknikföretagens Branschgrupper

Är du intresserad av övergripande samhälleliga och strategiska frågor för Sveriges företag? Vill du i samverkan med bransch- och intresseorganisationer arbeta för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

Din formella titel blir VD för Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, med ett brett utbud av tjänster och specialistkompetenser är vi organisationens strategiska partner. VD-rollen skiljer sig från en VD-roll i näringslivet, då ansvaret av strategiska frågor återfinns hos respektive branschorganisation.

Våra kunder är ett 30-tal bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn. Tillsammans driver vi viktiga frågor från åsikter till beslut och utvecklar organisationen inför framtiden. En viktig del av de tjänster vi erbjuder är att marknadsföra, utveckla varumärkesplattform och skapa opinion för branschens frågor.

Läs mer här