Tips
16 januari, 2020

Vill du vara med och driva Sveriges mest spännande branschorganisationer?

Är du intresserad av övergripande samhälls- och strategiska frågor för Sveriges företag? Vill du i samverkan med grupper av företag arbeta för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

Teknikföretagens Branschgrupper AB söker nu en branschansvarig. Din uppgift blir att leda och driva viktiga branschfrågor tillsammans med en branschorganisation inom området infrastruktur/järnväg. Uppdraget kan över tid förändras och även omfatta andra organisationer.

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete där du företräder företagen och branscherna i offentliga sammanhang och europeiska branschorgan. Du kommer att ha rollen som projektledare av de aktiviteter organisationen vill driva och genomföra. Du får bl.a. arrangera event, driva organisationernas kommunikation, leda projekt samt ha kontakter med myndigheter och politiker.

Kansliets uppgift är också att bidra till största möjliga medlemsnytta för de företag som är medlemmar i våra branschorganisationer.

Läs mer här