Våra aktiviteter

Vår kärnverksamhet består av att driva och samordna olika aktiviteter i organisationernas verksamhet, de flesta i samverkan med medlemsföretagens representanter. Varje organisation bestämmer sin egen agenda, så spännvidden mellan aktiviteter är stor. Men typexempel är:

  • Omvärldsbevakning & påverkansarbete (remissvar, politiker- och myndighetskontakter, mediamedverkan)
  • Kommunikationsaktiviteter (hemsidor, nyhetsbrev, debattartiklar, konferenser & seminarier)
  • Marknadsaktiviteter (mässor, internationella marknadssatsningar, leveransavtal, standardavtal, affärsjuridik, branschstatistik)
  • Branschrepresentation (samverkan med nationella och europeiska branschorganisationer)
  • Utvecklingsprojekt (forskning & utveckling, standardisering)
  • Utbildning (seminarier, diplomering, KY-utbildningar, kurser)
  • Administration (mötesbokningar, ekonomihantering, föreningsformalia, medlemshantering m.m)