Tebab seminariedag 3 oktober 2018

Den 3 oktober bjöd TEBAB in till en högintressant seminariedag i aktuella frågor. Ett fyrtiotal deltagare samlades för att ta del av de inbjudna talarnas kunskap och entusiasm. Calle Beckvid, branschansvarig på TEBAB och dagens moderator, hälsade deltagarna välkomna och gav en kort presentation av dagens program.

Björn Seeth från Polisens nationella bedrägericenter inledde dagen med en genomgång av vanlig brottslighet kopplad till Internet och vad som kallas ”social engineering”. Området brukar även benämnas ”the art of human hacking” och går i stora drag ut på att manipulera människors naturliga inställning av välvilja och förtroende till omgivning och teknik. Några tips för att skydda sig är att tänka på vilken information man sprider om sig själv och sitt företag på webbplatser och sociala medier och att inte vara naiv. Ett erbjudande som t.ex. tycks vara för bra för att vara sant, är inte sant!

John Wahlstedt, arbetsrättschef på Teknikföretagen, inledde sitt anförande med att ge en beskrivning av den s.k. lojalitetsplikten, dvs. vad som förväntas av en arbetstagare i sin relation till arbetsgivaren i fråga om lojalitet. I grunden råder inga större skillnader för hur man förväntas agera i det verkliga livet, jämfört med hur man agerar på sociala medier. Däremot blir konsekvenserna normalt sett betydligt värre av ett ogenomtänkt inlägg på Facebook, jämfört med några förflugna ord i taxin. Tänk på vem och vad du representerar, även om du inte är på jobbet!

Ammi Lovén, cybersäkerhetskonsult på företaget Secana, konstaterade inledningsvis att cyberhoten ökar lavinartat. Var och en bör vara medveten om att frågan inte är om man själv kommer att drabbas, utan när. Det finns dock några grundläggande och enkla tips för att minska risken och lindra konsekvenserna. Se t.ex. till att alltid ha ett uppdaterat antivirusprogram i såväl dator som mobiltelefon. Städa dator och mobiltelefon med jämna mellanrum och ta bort gamla och inaktuella dokument och appar, var genuint skeptisk mot alla former av erbjudanden via e-post och se alltid till att ha en färsk backup.

Ingrid Näsström, VD på TEBAB, inledde dagens paneldebatt med att be talarna att sia om den kommande utvecklingen vad gäller cyberhot och bedrägerier. Det råder inga tvivel om att utvecklingen går snabbt, men föreläsarna var överens om att den kommer att accelerera ytterligare. En effekt av den ökade användningen av Internet är att anonymiteten ökar, vilket är till fördel för bedragarna. Kunskapen om risker och tillvägagångssätt vid bedrägerier måste öka hos allmänheten för att det ska vara möjligt att stävja utvecklingen. Många gånger lyckas bedragarna just för att användarna inte förstår hur de själva aktivt bidrar till att göra sig till offer.

Mats Bergström, ansvarig för affärsjuridiken på Teknikföretagen, gav en värdefull genomgång av nyheterna i de allmänna leveransbestämmelserna NL 17. Mats lotsade deltagarna genom frågor kring ansvar vid patentintrång, bestämmelser kring produkters mjukvara, skador vid transport från säljare till köpare, avhjälpande av fel och skiljeförfarande.

Ulrica Schenström, politisk analytiker och tidigare statssekreterare i regeringen Reinfeldt, avslutade dagen med en betraktelse av det inrikespolitiska läget. Ulrica bekräftade inledningsvis den allmänna känslan av att inget egentligen har förändrats genom det nyligen genomförda riksdagsvalet. Visserligen har statsministern blivit avsatt, men samtidigt har de politiska låsningarna om möjligt blivit värre genom partiledarnas löften inför valet. Varje tänkbar regeringskonstellation kräver i princip att en eller flera partiledare tar avstånd från något av sina tidigare löften, vilket kan bli kostsamt. En generellt smal åsiktskorridor i kombination med polariserande ytterkantspartier gör definitivt inte situationen enklare.