Vårt koncept

Vi på TEBAB kan skräddarsy en lösning som passar just din branschorganisation. I många fall sköter TEBAB allt som har med branschorganisationen att göra. Det finns även möjlighet att använda TEBAB som nav för din branschorganisation och dess personal.

Vår affärsmodell bygger på att erbjuda branschorganisationerna alla de skalfördelar som uppkommer genom att ha 29 organisationer på ett och samma ställe. Genom vårt kontaktnät, vår effektivitet och vår erfarenhet kan vi ge branschorganisationen ett bra stöd att skapa bästa möjliga utveckling för branschen. Vi erbjuder dessutom stor flexibilitet vad gäller personalbehov (egen vs TEBAB personal, hel/deltid etc).

Alla branschorganisationer med kansli hos TEBAB drivs inom ett gemensamt servicebolag med administrativ ledning (eget servicebolag avvecklas eller inaktiveras).

TEBAB drivs utan vinstkrav.

Kontakta Ingrid Näsström, VD för TEBAB, om du är vill veta mer om vad vi skulle kunna göra för er branschorganisation!