Att göra en SCIP-anmälan

Med utgångspunkt från tidigare genomförda utbildningar erbjuder nu SCIP-gruppen ett antal fördjupningsutbildningar under hösten 2021. Fördjupningstillfällena kommer att fokusera på delar av den övergripande utbildningen som betraktas vara av speciellt intresse. SCIP-gruppen drivs genom ett samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater.

Alla företag som är medlem i en förening som har sitt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper erbjuds att delta på utbildningarna. Vid detta utbildningstillfälle får du en praktisk genomgång av hur du överför din sammanställda information till rätt fält i din SCIP-anmälan.

Sista anmälningsdag är den 22 oktober.

Alla utbildningstillfällen sker på Microsoft Teams!
Anmälan sker via inbjudan inför respektive utbildningstillfälle och kostnad per utbildningstillfälle uppgår till 500 SEK + moms.

Här hittar ni kommande utbildningstillfällen.