Organisationens intresse är viktigast för oss

Som specialister på att driva bransch- och intresseorganisationer ger vi våra kunder bästa möjliga förutsättningar att bli framgångsrika och nå sina mål. I dagsläget utgörs våra kunder av ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer. Organisationernas verksamheter omfattar ca 800 medlemsföretag och över 1 700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri. Våra medarbetare är duktiga på att sätta sig in i branschfrågor, men framför allt är de specialister på att hjälpa organisationerna att utvecklas. Vi sätter alltid organisationernas intressen först. När organisationerna är framgångsrika är vi framgångsrika!

Teknikföretagens Branschgrupper är ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen och drivs utan vinstsyfte med en transparant prissättningsmodell.

En framgångsrik tekniksektor

Vår vision är att vara bäst i Sverige på att driva och utveckla bransch- och intresseorganisationer. Tillsammans med våra kunder och deras medlemsföretag skapar vi en livskraftig tekniksektor med hög konkurrenskraft.

”Våra kunder vill se resultat. Vi vet vad som krävs – kunskap, engagemang och samarbete.”

Christina Freese, VD,
Teknikföretagens Branschgrupper

En del av Teknikföretagen

Teknikföretagens Branschgrupper är en del av Teknikföretagen – en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 4 400 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Som en del av Teknikföretagen har vi tillgång till ett brett nätverk av experter inom viktiga områden.

teknikforetagen.se

Code of conduct

För oss är det viktigt att vår verksamhet och våra kunders verksamheter bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Vi har en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och våra kunder. Här finner du uppförandekoden – Code of Conduct.