Framgångsrika branschorganisationer som stärker svensk industri!

TEBAB driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen 29 självständiga branschorganisationer. Organisationernas verksamhet omfattar ca 800 medlemsföretag och över 1 700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri. TEBAB är ett dotterbolag till Teknikföretagen.

TEBAB är specialister på att driva branschorganisationer och alla de frågor som förekommer i samband med det. Våra medarbetare är kunniga både inom de branscher vars organisation de arbetar för och inom de områden där branschorganisationer behöver stöd.

Vi sätter alltid branschorganisationernas intressen före våra egna. Vi agerar ofta som navet i organisationen och när den är framgångsrik är vi framgångsrika.

Vår vision är att bli bäst i Sverige på att driva och utveckla branschorganisationer! Med en livskraftig och framgångsrik svensk industri som främsta slutmål.