Strategisk samarbetspartner

Ni vet vad som krävs för att stärka er bransch. Det kan handla om kompetensförsörjning, förändringar av regelverk eller standardisering. Men hur kommer vi dit? Förändringar kräver mer än punktinsatser – det är genomtänkt och uthålligt arbete som ger resultat. Vi vet hur man navigerar och driver branschfrågor. Som strategisk samarbetspartner arbetar vi långsiktigt för era frågor och utvecklingen av er organisation. Vi utmanar, ger nya perspektiv och hittar möjligheter som tar er organisation i rätt riktning.

Utvecklingsprojekt

Samverkan skapar starka företag – när företag går samman för att driva utveckling och stärka sin bransch lyfts de enskilda företagen. Utvecklingsprojekt som forskningsprojekt, standardiseringsfrågor, leveransbestämmelser och exportfrämjande är viktiga delar av detta och något vi ofta arbetar med. Vi bevakar även möjligheter till finansiering av projekt.

Omvärldsbevakning

Utan spaning – ingen aning. Vi lever i en global värld, där händelser långt utanför våra gränser påverkar svenska företag. För att kunna påverka är det viktigt att tidigt veta vad som är på gång och agera. Vi bevakar formella och informella kanaler och samlar in aktuell information som er organisation kan ha nytta av.

”Genom att ha kansli på Teknikföretagens Branschgrupper har vi fått stor draghjälp i vår omstart. Det har gett oss möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna växa och få mer hjälp från Teknikföretagens Branschgruppers personal.”

Niklas Lindhardt, ledamot och f.d. ordförande, Swedsoft

Fokusera på det viktiga.
Bli kund hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Utifrån ert behov hjälper vi till att utveckla er organisation i rätt riktning. För att ni ska kunna fokusera på det som är viktigt sköter vi även daglig drift, administration och allt däromkring.