APPLiA, Home Appliances Sweden

För tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater med uppgiften att bevaka utvecklingen, etablera samarbete samt informera beslutsfattare.

applia-sverige.se
Fordonsbesiktningsbranschen (En del av SWETIC)

Fordonsbesiktningsbranschen tillvaratar och främjar medlemsföretagens gemensamma intressen samt utgör ett forum för samverkan.

fordonsbesiktningsbranschen.se
Heat Exchangers’ Association of Sweden, HEAS

För leverantörer av värmeväxlare, styr- och övervakningssystem. Syftet är att representera medlemmarna i kontakter med myndigheter och organisationer.

heas.se
Hissförbundet

För företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Vi driver frågor om säkerhet, tillgänglighet och kompetensförsörjning.

hissforbundet.se
ICT Sweden

Arbetar för att stötta, stärka och påverka RISE inom ICT området. Finansierar bland annat i forskningsprojekt på RISE.

ictsweden.se
ITS Sweden

ITS Sweden är en intresseorganisation för aktörer som arbetar med…

its-sweden.se
Lastfordonsgruppen

Samlar Sveriges främsta påbyggare av yrkesfordon. Bland medlemmarna finns marknadsledande företag för skåp-, tank-, timmer- och lastväxlarbilar.

lastfordonsgruppen.se
Materialhanteringsgruppen, MHG

Den svenska materialhanteringsindustrins egen branschorganisation. Vi tillvaratar den svenska materialhanteringsindustrins intressen i dialogen med svenska myndigheter.

materialhanteringsgruppen.se
Portgruppen

För leverantörer och producenter av portar. Branschorganisationen deltar bland annat i standardiseringsarbeten och europeiska branschsamarbeten.

portgruppen.org
Rullningslagergruppen

Rullningslagergruppen är en branschorganisation för den svenska rullningslagerindustrin.

Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF

Våra medlemsföretag skapar trygghet i världen genom att aktivt ta fram säkerhets- och försvarslösningar tillsammans med kunder och partners.

soff.se
SBBA

För tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.

sbba.se
SELCABLE

För svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen, de svenska tillverkarnas samlade syn.

selcable.se
Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram som främjar svenska aktörers fortsatta konkurrenskraft i utveckling av elektronik och elektroniksystem.

smartareelektroniksystem.se
SME-D

För svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi verkar för att skapa bästa förutsättningar på marknaden.

sme-d.se
Svensk Elektronik

Vår uppgift är att utveckla branschen för ökad konkurrenskraft genom att bevaka och agera i branschgemensamma frågor, informera samt vara mötesplats.

svenskelektronik.se
Svenska Brasvärmeföreningen

Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme.

brasvarmeforeningen.se
SVMF

För importörer/ leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, test- och mätverktyg, 3D samt automation/robot.

svmf.se
Swedish Association for Construction Equipment, SACE

För maskintillverkare inom anläggning, skogs- och gruvnäring. Vi utgör den samlade rösten för svenska maskintillverkare.

sace.se
Swedish Association of Civil Security, SACS

Medlemmar med produkter och tjänster inom området samhällssäkerhet. SACS arbetar för att stärka samhällets möjlighet att hantera olika typer av hot.

civilsecurity.se
Swedish Association of Material Sourcing, SAMS

Förening för materialförsörjningsfrågor. Materialförsörjning till svensk teknikindustri är en avgörande faktor för branschens konkurrenskraft.

materialforsorjningsgruppen.se
Swedish Rail Industry Group, SWERIG

För företag inom järnvägssektorn. Syfte är att stödja medlemsföretagen till en ökad försäljning med fokus på export av järnvägsprodukter och tjänster.

swerig.se
Swedsoft

Arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft med medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor i Sverige.

swedsoft.se
SWEDTRAIN

Swedtrain arbetar för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Bland medlemsföretagen finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag.

swedtrain.org
SWEPUMP

För tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning.

swepump.org
SWEPUMPs servicesektion

Branschorganisation för företag som arbetar med installation och service av pumpar.

servicesektionen.se
SWETIC

Vi företräder branschen i gemensamma frågor för ackrediterade företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

swetic.org
Textil Machinery Association of Sweden, TMAS

En branschorganisation för marknadsledare inom textilmaskiner och textil produktionsteknik. Organisationen samordnar evenemang som bidrar till ökad export för medlemmarna.

tmas.se
Tryckluftsgruppen

För företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och/eller tillverkar kompressorer, vakuumpumpar, tryckluftsverktyg och tryckluftsutrustningar.

Vattenindustrin
Vattenindustrin

För konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom vattenrening och vattenbehandling som vill säkerställa hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

vattenindustrin.se