Nätverk

Med ett 30-tal bransch- och intresseorganisationer som sitter tillsammans ges unika förutsättningar att samverka och skapa positiva synergieffekter. I vår gemensamma mötesplats TechNetwork samlas alla medlemmar i de olika organisationerna för att lyssna till seminarier om aktuella ämnen, utbyta idéer och knyta kontakter. Dessutom bjuder vi en gång om året in alla styrelsemedlemmar i organisationer hos oss till en dag med inspiration och nätverkande. Som en del av Teknikföretagen har vi även tillgång till ett brett nätverk av landets främsta näringslivsexperter.

Påverkansarbete

Vi har stor kunskap om hur det fungerar i politiken och har värdefulla nätverk inom myndigheter, politik och andra organisationer. Som en del av Teknikföretagen har vi även tillgång till experter och nätverk i både Sverige och Bryssel. Era opinionsfrågor driver vi med utgångspunkt i er agenda och era resurser. Vi skriver bland annat remissvar, deltar i politikermöten, författar debattartiklar och sköter relationer med media.

Branschrepresentation

Vi hjälper er att vara representerade i de rätta instanserna, exempelvis i europeiska branschorganisationer, på myndighetsmöten och inom EU.

”Hissförbundet har med Teknikföretagens Branschgruppers hjälp byggt viktiga relationer med politiker och beslutsfattare. Det har resulterat i ett regeringsbeslut om regelförändringar som förbättrar för industrin och samhället.”

Daniel Nyman, ordförande, Hissförbundet

Fokusera på det viktiga.
Bli kund hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Utifrån ert behov hjälper vi till att utveckla er organisation i rätt riktning. För att ni ska kunna fokusera på det som är viktigt sköter vi även daglig drift, administration och allt däromkring.