Vårt erbjudande

En branschorganisation finns till för att stärka branschens och medlemsföretagens konkurrenskraft. Teknikföretagens Branschgrupper och dess personal är experter på att driva branschorganisationer. Tillsammans med medlemsföretagens bransch- och sakkunskap kan vi driva de för branschen viktiga sakfrågorna!

Vi är idag hem och kansli åt 29 fristående branschorganisationer inom teknikindustrin. Vi utgör en välfungerande och flexibel plattform för att driva och utveckla branschorganisationer utifrån medlemmarnas prioriteringar. En översikt över alla föreningar finns att ladda ner här.

Hos TEBAB får branschorganisationen:

  • Erfarna medarbetare med tillsammans mycket lång erfarenhet av att driva branschorganisationer. Branschansvariga som leder verksamheten i branschorganisationen, med kunskap inom t ex processledning, påverkansarbete och management samt ett team av drivna assistenter med stort kunnande inom t ex ekonomi, administration samt planering och genomförande av möten och evenemang.
  • Värdefulla nätverk inom myndigheter, politiken och övriga branschorganisationer. Genom att 29 branschorganisationer sitter tillsammans kan vi utbyta nätverk och goda idéer. Vi har också stor nytta av vårt moderbolag Teknikföretagens alla experter och nätverk både i Sverige och Bryssel.
  • Väl beprövade arbetssätt och mallar för ekonomi, administration och hela årscykeln av aktiviteter i föreningens verksamhet. Effektivitet i detta är viktigt för att kunna fokusera på de viktiga sakfrågorna.
  • En teknikplattform med alla de verktyg som behövs för att driva en branschorganisation (verktyg för webb, nyhetsbrev, mötesinbjudningar, pressmeddelanden, enkäter, branschanalyser, mediabevakning etc.)
  • Alla nödvändiga stödfunktioner som behövs för att driva en branschorganisation på ett effektivt sätt, t. ex komplett ekonomifunktion, kontorsservice, HR m.m.
  • Representativa möteslokaler med cateringfaciliteter av hög kvalitet, representativt kontor med centralt läge.
  • Kostnadsdelning mellan de 29 branschorganisationerna. Istället för att varje branschorganisation köper in alla verktyg som behövs kan kostnaden delas mellan organisationerna. På samma sätt kan kostnader personal, lokaler och stödfunktioner delas.
  • En Code of Conduct som alla branschorganisationer ska följa. Genom denna säkerställer branschorganisationerna att verksamheten följer t ex krav i konkurrenslagstiftningen.

Läs mer om vårt erbjudande i vår broschyr.