Behöver ni en strategisk partner som får er att tänka i nya banor? Behöver ni även någon som sköter organisationens drift på ett effektivt sätt? På Teknikföretagens Branschgrupper är det ni som sätter agendan för vad vi ska hjälpa er med! Med hög flexibilitet i våra tjänster får ni en effektiv lösning anpassad efter era behov. När organisationen växer kan vi snabbt skala upp för att möta behovet.

Delade resurser ger skalfördelar

Vårt erbjudande bygger på att erbjuda våra kunder alla de skalfördelar som uppkommer genom att ha ett 30-tal bransch- och intresseorganisationer på ett och samma ställe. Med administrativa rutiner som delas av många föreningar blir er dagliga drift smidig och kostnadseffektiv. Detta ger mer tid till att utveckla föreningen och driva era frågor och aktiviteter.

Strategi och utveckling

Som strategisk samarbetspartner hjälper vi er med strategiska frågor och utvecklingen av er organisation. Vi utmanar, tillför nya perspektiv och arbetar med olika utvecklingsprojekt som stärker branschen.

Nätverk och opinion

Vi driver påverkansarbete och representerar er organisation i rätt forum. Med ett 30-tal organisationer som sitter tillsammans ges unika förutsättningar att samverka och skapa positiva synergieffekter.

Aktiviteter och administration

Vi ser till att er dagliga drift flyter smidigt och hjälper exempelvis till med möten och event. För att ni ska ha tid att ägna er åt viktiga sakfrågor tar vi hand om er ekonomi och administration.

”Genom vårt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper får vi bra ledningsstöd och är också en integrerad del av landets viktigaste nätverk för exportföretag – Teknikföretagen.”

Niklas Nillroth, Ordförande, Swedish Association for Construction Equipment

Ett flexibelt erbjudande

Vi arbetar med allt från stora och etablerade organisationer med egen personal till mindre nätverk och nystartade organisationer. Med hög flexibilitet i våra tjänster ser vi till att ni får en effektiv lösning anpassad efter era behov. När ni växer eller får nya behov kan vi snabbt se över erbjudandet för att ni ska få rätt hjälp.

  • Deltidsresurs – för organisationer som har behov av deltidsresurs. Hög flexibilitet att årligen öka eller minska uppdraget.
  • Heltidsresurs – för organisationer som efterfrågar en heltidsresurs. Hög flexibilitet att årligen öka eller minska uppdraget.
  • Egen personal – för organisationer där resursbehovet är stabilt över tid eller har egen personal sedan tidigare.

PLUS-tjänst ger förmåner

Företag som är medlemmar i en branschorganisation med kansli hos oss, kan utan kostnad ta del av vår PLUS-tjänst som vi driver i samarbete med Teknikföretagen. Tjänsten ger förmånliga rabatter inom många olika områden och hjälper er att spara tid och pengar.

  • Sänkta kostnader
  • Trygga avtal
  • Rabattavtal samlade på ett ställe
  • Digital tillgänglighet

Fokusera på det viktiga.
Bli kund hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Utifrån ert behov hjälper vi till att utveckla er organisation i rätt riktning. För att ni ska kunna fokusera på det som är viktigt sköter vi även daglig drift, administration och allt däromkring.