Administration

Med färdiga rutiner för bland annat ekonomihantering, mötesbokningar, föreningsformalia, medlemshantering och avtal tar vi hand om er ekonomi och administration. Genom administrativa rutiner som delas av många föreningar blir er dagliga drift smidig och kostnadseffektiv. Vårt koncept att många organisationer delar på kostnader för anställda, verktyg och lokaler ger skalfördelar samt möjlighet att snabbt få ökade resurser när organisationen växer.

Mötesplats

Vi hjälper er att arrangera möten av olika typer och storlekar, exempelvis mässor, konferenser och seminarier. Hos oss har ni även tillgång till representativa lokaler centralt i Stockholm med alla tänkbara faciliteter, vilka våra kunder utnyttjar utan extra kostnad.

Kommunikation

Kommunikation är en av de viktigaste uppgifterna för en bransch- eller intresseorganisation. På ett kostnadseffektivt sätt hjälper vi er att skapa synlighet i media. Vi skapar bland annat webbplatser, nyhetsbrev, skriver debattartiklar och producerar innehåll till sociala medier. Vi ser även till att medlemmarna i er organisation kan dela information och har tillgång till nyheter och aktiviteter.

Kompetensförsörjning

Vi arrangerar seminarier, diplomering och kurser inom aktuella områden. För att säkra framtida kompetensförsörjning har vi även goda samarbeten med KY-utbildningar samt med universitet och högskolor.

”Med bytet av kansli till Teknikföretagens Branschgrupper är vi del av en kostnadseffektiv och stark ramorganisation med goda nätverk för påverkan.”

Kent Oderud, ordförande, Applia

Fokusera på det viktiga.
Bli kund hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Utifrån ert behov hjälper vi till att utveckla er organisation i rätt riktning. För att ni ska kunna fokusera på det som är viktigt sköter vi även daglig drift, administration och allt däromkring.