Tillsammans formar vi framtidens bransch- och intresseorganisationer

Effektiva branschorganisationer skapar goda förutsättningar för konkurrenskraftiga svenska teknikföretag.

På Teknikföretagens Branschgrupper får ni tillgång till engagerad och kunnig personal med stor erfarenhet av att driva branschorganisationer. Tillsammans med er driver vi viktiga frågor från åsikt till beslut och utvecklar er organisation inför framtiden.

Strategi och utveckling

Vi hjälper till med strategi- och utvecklingsfrågor där vi utmanar och tillför perspektiv.

Nätverk och
opinion

Vi driver påverkansarbete och tillsammans representerar vi er organisation i rätt forum.

Aktiviteter och administration

Med kansli hos oss får ni hjälp med möten, mässor och andra event. Vi ser även till att er dagliga drift flyter smidigt.

Våra kunder

Vattenindustrin