Webinarium om värdekedje-relaterade trender i Asien med fokus på Elektronikindustrin

Den 9 oktober kl. 09:00-10:00 så anordnar Business Sweden tillsammans med Svensk Elektronik och Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem ett gratis webinarium om värdekedje-relaterade trender i Asien med fokus på elektronikindustrin.

Efter en lång tid av Kina-fokus och stabilitet så har de senaste åren bjudit på nya trender inom värdekedjor. Diversifiering av inköp och produktion från Kina har över tid gradvis drivits på av ökade kostnader. Betydligt nyare faktorer spelar nu in som har en accelererande effekt, ex. ökad protektionism och ökade krav på redundans i värdekedjorna för att kunna stå emot oväntade händelser som Corona-utbrottet. Samtidigt så har Sydostasien växt stadigt både som marknad för svenska bolag men även som inköps- och produktionshubb.

Webinariet kommer att ta upp aktuella trender, hur svenska företag kommer att påverkas av dessa och vika möjligheter som skapas. Webinariet kommer även att diskutera Sydostasiens framtida roll inom inköp och produktion.

Talare:

Emil Akander (Handelssekreterare i Singapore och Sydostasienchef):
Emil har jobbat som handelssekreterare i Singapore sedan 2015. Singapore-kontoret ansvarar även för de sex kontoren i Sydostasien. Emil har lång erfarenhet från internationell handel och affärer – innan han om till Sydostasien så jobbade Emil bl.a. för Business Sweden i Bryssel, Haag och Peking.

Björn Savlid (Handelssekreterare i Vietnam):
Björn har mer än 17 års erfarenhet från Asien och har arbetat extensivt med inköps- och produktionsrelaterade frågor samt tillväxtstrategier i regionen. Björn har tidigare även jobbat på Business Swedens kontor i Bangalore och New Delhi (Indien).

 

Kacper Pierzynowski (projektledare i Malaysia):
Kacper arbetar på Business Swedens kontor i Kuala Lumpur med fokus på bl.a. transport och inköpsrelaterade frågor. Tidigare så har Kacper även jobbat på Business Swedens kontor i Warszawa (Polen).