Direktivsdag – extra tillfälle

Direktivsdag

Extra tillfälle då Direktivsdagen 1 december blev fullbokad i slutet av augusti.

Att inte ha koll på lagar och direktiv kan som du vet bli en kostsam historia. Därför välkomnar Svensk Elektronik dig till en direktivsdag. Här får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som kommer och påverkar elektronikbranschen.

För mer information och anmälan se Svensk Elektroniks hemsida:

Direktivsdag – 18 januari EXTRA TILLFÄLLE