Direktivsdagen Stockholm

Svensk Elektroniks Direktivsdag kommer att arrangeras i Stockholm den 13 november. Har du råd att inte ha koll på miljödirektiven? På Direktivsdagen får du en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som påverkar elektronikbranschen.

Få allt serverat på en dag – effektivt sätt att hålla sig informerad och undvika dyra misstag

Dag: 13 november
Tid: kl 9.00-16.30
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Avgift: Medlem Svensk Elektronik och/eller Teknikföretagen: 0 kr
Ej medlem: 6 500 kr (exkl moms).

Under dagen berörs bl a:
ROHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen.
REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.
RED – krav för radioutrustning.
WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
EKODESIGN – miljö- och energikrav på produkter.
EMC – krav på elektromagnetisk kompatibilitet.
LVD – krav på elsäkerhet för lågspänningsutrustning.
KONFLIKTMINERALER – krav och regler på att inte använda vissa
mineraler som utvinns under oetiska omständigheter.
LAGPUNKTEN – vår tjänst som ger dig koll på lagarna.

Dessutom har vi en WORKSHOP om hur vi gör i praktiken när vi arbetar med dessa direktiv.

Moderator är Maria Månsson.

Notera att: Vid överbokning kommer vi att begränsa antalet deltagare per företag, för att göra Direktivsdagen tillgänglig för så många som möjligt. Vi återkommer vid behov.

Sista anmälningsdag 30 oktober!