Europeisk konferens om avancerade material för försvarsapplikationer

Den 12-13 oktober arrangerar SOFF tillsammans med EU-kommissionen en konferens i Göteborg om avancerade material för försvarsapplikationer.

konferensens webbplats kommer inom kort ett program att publiceras.

Konferensen kommer att samla deltagare och talare från europeiska företag, forskningsinstitut, akademin och myndigheter för att dela kunskap om potentialen för avancerade material i den europeiska försvarssektor och möjligheter i de olika EU programmen. Konferensen kommer även erbjuda studiebesök till ledande aktörer inom området samt B2B möjligheter.

Ämnena för konferensen kommer att inkludera:

  • Försvarsmaktens och EU institutioners syn på användningen av avancerade material för försvarsapplikationer.
  • Finansieringsmöjligheter på EU nivå
  • Best cases, idéer och applikationer av avancerade material för försvarsapplikationer
  • Dual-use projekt och framtida trender

Konferensen kommer att anordnas inom ramverket för ENDR.

För mer information gällande konferensen, programmet och registrering, vänligen besök konferensens hemsida.