Exportdagarna 2018

Exportdagarna ersätter nästa år Försvarsföretagsdagarna där SOFF, i samarbete med FMV, Business Sweden, med flera, sätter fokus på försvarsexporten.

Några områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

Mer information samt program kommer längre fram.