Försvarsföretagsdagarna

Den 29-30 november 2016 kommer Försvarsföretagsdagarna att arrangeras på Vår Gård i Stockholm.
FFD16 arrangeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, SME-D och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF).

Följ konferensen på www.forsvarsforetagsdagarna.se

Preliminärt program