Frukostseminarium: Innovationsupphandling och partnering

Välkommen att delta på ett frukostseminarium där kommer vi ge dig en tydlig bild av vad innovationsupphandling och partnering innebär och vilka möjligheter som finns.

Följande ämnen tas upp under seminariet:

Innovationsupphandling
• Så kan du får dina kunder att upphandla innovativt
• Så säljer du innovation till offentlig sektor
• Funktionsupphandling
• Upphandling med Life Cycle Cost

Partnering
• Nära samarbete ger nya möjligheter
• Vad innebär det att vara partner istället för leverantör?
• Så blir ditt företag en partner till dina kunder

Seminariet leds av Magnus Josephson som är en av Sveriges mest efterfrågade konsulter och föredragshållare inom affärer med offentligt sektor. Programmet riktar sig till dig som är VD, försäljningschef eller i annan ledande befattning.

Efter seminariet kommer du att ha en klar uppfattning av hur ert företag kan ta nästa kliv mot ett nytt sätt att arbeta med offentlig sektor som kund!