Möte med Teknikföretagen om Konfliktmineraler

Välkomna till den öppna förmiddagen på Teknikföretagens referensgruppsmöte om Konfliktmineraler 5:e december.

Tid: 5 december 2018, klockan 10:00
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Program

09.30 Morgonkaffe
10.00 Välkomna Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
10.10 Läget i Kongo Joakim Wohlfeil, Diakonia & Maria Bard PMU
10.40 Nytt från RK/Bryssel Catarina Hedlund, UD
11.10 Grönmärkta mineraler Tobias Persson, Tillväxtanalys
11.35 Spårbarhet med Bitcoin Peter Altmann, RISE Viktoria
12:00 Lunch

Anmälan sker till Jenny Sandahl, Teknikföretagen