SACS Höstmöte och konferens – Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

Den 11 december är det dags för årets höstkonferens som följer på SACS höstmöte. Temat för årets konferens är: Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten – Svenska företags roll i Totalförsvaret

Under dagen får vi lyssna till presentationer som:

 • Beredskap för kris och krig – ett gemensamt ansvar!
  Dan Eliasson, Generaldirektör, MSB
 • Robusta elektroniska kommunikationer i totalförsvaret
  Mats Idberg, Projektledare, Avdelningen för Säker kommunikation, PTS
 • Näringslivets roll i Totalförsvaret – vilken är den?
  Elisabeth Nilsson, Utredare, Näringslivets roll i Totalförsvaret
 • Planering för (att undvika) nästa krig
  Anders Brännström, Strategisk rådgivare, Basalt AB
 • Vår syn på näringslivets roll i totalförsvaret
  Karl Lallerstedt, Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, Svenskt näringsliv