Innotrans 2016

20-23 of September 2016 kommer nästa InnoTrans mässan att genomföras i Berlin. SWERIG kommer att arrangera en gemensamt utställningsmonter för sina medlemmar.
För mer information se: http://swerig.se/